WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WW-premie gaat per 1 augustus 2021 omlaag

Bron: RendementOnline

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. De verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken.

Het premiepercentage van de lage premie – over het loon van werknemers met een vast contract – wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7% naar 5,34%. Voor beide premiepercentages geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage Awf-premie moet wettelijk gehandhaafd blijven op 5 procentpunt.

De verlaging geldt voor het loon dat een werknemer vanaf 1 augustus 2021 geniet. Voor werkgevers die per vier weken de aangifte loonheffingen doen, geldt de verlaging voor loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten. Als een werkgever de Awf-premie van laag naar hoog moet herzien, moet hij het hoge premiepercentage betalen dat gold in het tijdvak waarover hij de eerdere aangifte deed.

Flinke besparing op de loonkosten
Het demissionaire kabinet heeft deze tussentijdse wijziging onlangs officieel geregeld in een besluit. De verlaging heeft te maken met het budget dat vrijkwam door de intrekking van de BIK. De verlaging van de Awf-premie bespaart werkgevers de komende maanden flink wat loonkosten. Stel dat een werknemer een brutoloon van € 4.800 per maand verdient, dan scheelt dat de resterende vijf maanden van het jaar (5 x 2,36% x €4.800) € 566,40 Awf-premie. Het maakt geen verschil of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. De besparing is in beide gevallen even groot, namelijk 11,8% van het brutomaandloon.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij