WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wood Loop: circulaire revolutie in de interieurbouwbranche

Wood Loop kratten worden geplaatst in de werkplaats van interieurbouwers zodat plaatresten bij de bron worden gescheiden. 

“In 2019 probeerden we al het initiatief om productieafval logistiek terug te halen van de grond te krijgen. Er waren echter veel obstakels en het idee werd aanvankelijk afgeschoten. Uiteindelijk vond het initiatief steun bij Unilin en kwam het van de grond met CBM als brancheorganisatie, Baars & Bloemhoff als groothandel en Unilin als producent”, aldus John Faas die sinds kort zitting heeft in het bestuur van Wood Loop. 

Wood Loop als breekijzerproject
Remko Roest is vanaf september 2022 binnen Baars & Bloemhoff verantwoordelijk in de uitvoering van het Wood Loop keteninitiatief. Hij vult John aan: “Het project heeft een activistisch karakter, omdat het om een visie gaat die veel barrières moet overwinnen. Dit is pas het begin. Met een frisse blik kijk ik naar de volgende stappen om de branche te betrekken en echte duurzaamheidsveranderingen te bewerkstelligen.”


Wood Loop keteninitiatief, van restafval tot nieuwe plaat (Beeld: Koninklijke CBM).

Remko benadrukt de pijnpunten die moeten worden aangepakt en ziet meer potentieel dan alleen het ophalen van houtrestanten. Als verbinder zorgt hij er samen met verschillende partijen voor dat Wood Loop, een breekijzerproject wordt. “We ontdekken samen hoe we kunnen veranderen en houden daarbij rekening met verschillende belangen in de complexe omgeving van vandaag de dag”, vertelt Remko. 

Verandering na de pilot van Wood Loop
Sinds de start zorgt Wood Loop voor opwindende veranderingen. Het initiatief zorgde ervoor dat reststromen uit de branche een ‘einde afval status’ hebben verworven. Dit betekent dat de reststromen ook daadwerkelijk ingezet mogen worden om nieuwe materialen uit te ontwikkelen. 

Kracht van het recycleproces
De kracht van het ‘Wood Loop’ recycleproces ligt in de samenwerking tussen verschillende partijen. Door korte ketens te creëren en iedereen te betrekken, wordt het zuiver scheiden van reststromen plaatmateriaal bij de bron mogelijk gemaakt. Het doel is om de hele branche mee te laten doen aan het circulaire proces. John Faas heeft een duidelijke droom voor de toekomst: “Ik wil veel minder afval en werken met materialen die volledig her inzetbaar zijn. We moeten streven naar een meubelsector die 100% circulair is.”

Samen naar een circulaire toekomst
Het Wood Loop keteninitiatief is een evidente stap voorwaarts naar een circulaire revolutie in de interieurbouwbranche. Wood Loop bewijst dat verandering mogelijk is. Het initiatief stimuleert vooruitgang aan de voorzijde en bevordert duurzame innovaties door als katalysator te fungeren. 

Wil je ook bijdragen aan een duurzamere interieurbouwsector? Registreer je eenvoudig via www.wood-loop.nl en word onderdeel van het ecosysteem.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij