WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden aangenomen

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher (Sociale Zaken). Met dit wetsvoorstel moet het combineren van werk en zorg gemakkelijker worden.

Steeds meer mensen hebben zorgtaken. Nu gaan veel werknemers daardoor minder uren werken, stoppen soms helemaal met werken of raken overbelast. Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig. De maatregelen wijzigen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur en zijn een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt.

Door de wijziging in de Wet arbeid en zorg worden onder andere het bevallingsverlof, het ouderschapsverlof, het pleeg- en adoptieverlof en het langdurig zorgverlof flexibeler. Door de wijzigingen in de Wet aanpassing arbeidsduur mogen werknemers onder andere elk jaar vragen om een andere arbeidsduur. Tot nu toe kon dit één keer per twee jaar.

Bron: VNO-NCW

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij