WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet kwaliteitsborging uitgesteld

Er zijn meerdere vragen van leden bij CBM binnengekomen over de Wet kwaliteitsborging.

Wet en ingangsdatum
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen onderzoek op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Het wetsvoorstel is aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. De ingangsdatum voor de wet is al een paar keer uitgesteld. De vermoedelijke ingangsdatum is nu 1 januari 2024. En de bedoeling is dat de wet gefaseerd wordt ingevoerd. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Hoe krijgen onze leden ermee te maken?
Het kabinet wil met deze wet ervoor zorgen dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Hierbij wordt gesproken over onder andere constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. De wetgeving is dus met name gericht op de aannemer. Het kan echter zijn dat aannemers bepaalde informatie weer van hun onderaannemers zullen vragen. Veel is op dit moment nog onduidelijk. Zodra er meer duidelijk wordt zal de CBM hierover berichten.

Artikel over Wet kwaliteitsborging (december 2022): ‘Meer toezicht in bouw via Wet kwaliteitsborging

Meer informatie vind je op stichtingibk.nl

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij