WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet DBA: geen nieuws is ook nieuws

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Er zijn momenteel geen ontwikkelingen anders dan dat de handhaving nog steeds opgeschort blijft tot 1 januari 2018. Hij streeft ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject.

Eigenlijk geen nieuws dus. De opschorting van de handhaving geldt echter niet voor ‘kwaadwillenden’’. De Belastingdienst heeft inmiddels tien opdrachtgevers in het vizier. Voor een aantal van die tien opdrachtgevers geldt dat zij in de periode dat de VAR nog van toepassing was (dus vòòr 1 mei 2016) hun werkzaamheden zodanig hadden ingericht dat er feitelijk sprake was van een dienstbetrekking tussen hen en de opdrachtnemers. Door de vrijwarende werking van de VAR heeft de Belastingdienst in die situaties destijds niet kunnen handhaven. De Belastingdienst voert een feitenonderzoek uit, onder andere om vast te stellen of deze opdrachtgevers hun werkwijze inmiddels hebben aangepast. Als ze dat niet gedaan hebben, wordt gekeken of zij voldoen aan de definitie van “kwaadwillende”. Het betreft zowel opdrachtgevers die aan het werk zijn met enkele opdrachtnemers als opdrachtgevers met een groter aantal opdrachtnemers.Om hoeveel zzp’ers/dienstbetrekkingen het gaat is niet duidelijk. De omvang van het probleem is daardoor ook niet in te schatten, maar het aantal benadeelden lijkt beperkt te zijn.

Het nieuwe kabinet zal belast worden met het vervolg in het DBA-dossier en de herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’. Alhoewel het lijkt alsof de opschorting van de handhaving nog wel even zal voortduren, adviseren wij ondertussen toch gebruik te maken van de modelovereenkomsten die wij hebben laten goedkeuren door de Belastingdienst om eventuele ”kwaadwillendheid” te voorkomen:
– Overeenkomst van opdracht (werkvoorbereider/calculator/tekenaar/ICT professional)
– Overeenkomst aanneming van werk (montage Meubelindustrie en Interieurbouw)

Voor vragen: jur@cbm.nl of 023 515 8800

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij