WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet Arbeidsmarkt in Balans: Ketenbepaling

Per 1 januari 2020 wordt de ketenbepaling weer verlengd van twee naar drie jaar. De ketenregeling treedt onmiddellijk in werking. Dat wil zeggen dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Let op: een tweede of een derde contract dat in 2019 over de termijn van 2 jaar heen gaat wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

De termijn van de tussenpozen blijft 6 maanden. Een nieuwe reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd begint dus pas indien een periode van 6 maanden is verstreken, na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook het maximum aantal contracten voor bepaalde tijd blijft gelijk, drie dus.

Ketenbepaling BBL
De ketenbepaling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg, zoals basisberoepsopleiding, de vakopleiding en de middenkaderopleiding.

Maar let op: Zodra het diploma is behaald valt de opleidingscomponent weg en vervalt de uitzondering. De arbeidsovereenkomst in het kader van een opleiding wordt dan een reguliere arbeidsovereenkomst.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij