WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet aanpak schijnconstructies van kracht

De CBM vindt dat de wet een aantal goede maatregelen bevat, maar wil u wel attent maken op de verscherpte ketenaansprakelijkheid waar u mee te maken kunt krijgen.

Bij schijnconstructies gaat het om het oneigenlijk gebruik van wettelijke mogelijkheden – bijvoorbeeld via uitzendconstructies – met als doel het ontduiken van het minimumloon of het gegarandeerde cao loon. De Wet aanpak schijnconstructies is een uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord in april 2013. Volgens minister Asscher (SZW) zorgt de WAS ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan. Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken.

Wat verandert er?

Per 1 juli

 • de ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kan de belastingdienst uw bedrijf aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder) aannemers. De gedupeerde kracht moet wel eerst proberen om het achterstallige loon bij zijn eigen werkgever te halen. Maar als dat niet lukt, draait uw bedrijf er dus voor op.
 • een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
 • verder gaat de Inspectie SZW de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken. Ook zullen werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

1 januari 2016

Enkele onderdelen van de WAS zijn uitgesteld naar 1 januari 2016. Deze maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen extra wijzigingen in de loonadministratie van werkgevers. Dit geldt voor:

 • het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon,
 • de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en
 • de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn bedrijf aansprakelijk wordt gesteld?

 1. Controleer de inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister
  Werk alleen samen met betrouwbare bedrijven. Controleer in ieder geval of het bedrijf is ingeschreven bij de KvK of bij een buitenlands handelsregister. En of de bedrijfsgegevens kloppen. Zoek ook naar bedrijven met wettelijke keurmerken en codes of een certificaat. Denk aan Vca-certificering voor aannemers.
 2. Vraag naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling
  Werk alleen met bedrijven die kunnen aantonen dat ze het afgesproken loon betalen. Dat kan met een speciaal certificaat of keurmerk. Voorbeelden zijn het SNA Keurmerk en de NEN 4400-01 voor binnenlandse uitzendbureaus en NEN 4400-02 voor buitenlandse uitzendbureaus.
 3. Betaal een goede prijs voor de werkzaamheden
  U krijgt waar u voor betaalt. Een lage offerte wordt door veel bedrijven ergens gecompenseerd. Bijvoorbeeld door te weinig loon te betalen. Door de ketenaansprakelijkheidsregeling kan die onderbetaalde werknemer bij u terechtkomen. Betaal daarom een eerlijke prijs voor de werkzaamheden. Dan is de kans groter dat u met een bonafide bedrijf te maken heeft.
 4. Zorg voor een contract met duidelijke afspraken
  Maak met het bedrijf duidelijke afspraken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Zijn er cao-afspraken of aanbestedingsprocedures? Verwijs daar dan naar. Verwijs ook naar wetten en regels, een keurmerk of code. Leg alle afspraken vast in een contract of overeenkomst. En zorg dat alle afspraken ook gelden voor bedrijven en werknemers verderop in de keten. Spreek bijvoorbeeld ook af wat het bedrijf moet doen als uit een controle of een melding van een werknemer blijkt dat het zich niet houdt aan de afspraken.
 5. Grijp in als het toch misgaat
  Er kan altijd iets misgaan. Dan is het van belang dat u direct voldoende actie onderneemt. Laat bijvoorbeeld een controle uitvoeren bij het bedrijf dat niet betaalt. Of bemiddel tussen de werkgever en de werknemer en eis dat de afspraken in het contract worden nagekomen.

Leden van de CBM kunnen altijd terecht bij de juristen voor gratis advies. U kunt contact opnemen via 023-5158842 of jur@cbm.nl.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij