WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers kunnen eigen teststraat inrichten

Organisaties kunnen samen met de bedrijfsarts of arbodienst een eigen teststraat inrichten. De website werkgeverstesten.nl biedt werkgevers en bedrijfsartsen of arbodiensten concrete handvatten om preventief testen op het werk op een verantwoorde en veilige manier mogelijk te maken.

Een teststraat op de werklocatie vergroot de veiligheid wanneer werknemers fysiek aanwezig moeten zijn. Op termijn maakt het wellicht ook meer fysieke aanwezigheid op het werk mogelijk voor de werknemers die nu thuiswerken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt bedrijfsartsen en arbodiensten een financiƫle vergoeding voor het testen van werknemers in opdracht van werkgevers.

Let op: een werkgever dient om toestemming te vragen aan werknemers, en mag de antigeentest niet opdringen. Medische gegevens van medewerkers worden niet gedeeld met de werkgever, de verwerking van deze gegevens wordt door de (bedrijfs)arts gedaan.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij