WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werken aan duurzame inzetbaarheid loont direct

Per 1 januari heeft CBM, samen met sociale partners, een nieuw project gestart voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel in de meubelindustrie en interieurbouw. We spelen hiermee in op vragen als: “Hoe ga ik om met het oplopend verzuim?, Kunnen mijn medewerkers wel langer doorwerken?, Sluit de kennis van medewerkers nog wel aan op de praktijk?”. Onze (werkgevers-)adviseurs Miranda Oosdijk en Anouk van Stipriaan komen graag bij jou in het bedrijf langs om hierbij te helpen.

“Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken. Daardoor voegt hij zowel nu als in de toekomst waarde toe in zijn werk. Zowel de organisatie als het individu plukken daar de vruchten van”.

Aanleiding
Aanleiding voor dit project zijn trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt die al langer gaande zijn maar waarvan de effecten steeds meer voelbaar zijn, ook in onze sector. Vergrijzing en minder instroom van jonge arbeidskrachten, flexibilisering en technologische ontwikkelingen in de markt vragen om nieuwe, of ander soort, kennis en vaardigheden. Denk hierbij aan technologie die wordt toegepast in productieprocessen. De focus zal in de komende jaren komen te liggen op de samenwerking tussen mens en machine. Arbeidscontracten zijn minder vast en een baan is tegenwoordig niet meer voor het leven. Dit geeft zowel de werkgever als de werknemer meer flexibiliteit maar brengt ook meer onzekerheid met zich mee.

Voor de werkgever is het afwachten of er altijd voldoende mensen met de juiste kennis en vaardigheden aangetrokken kan worden om het werk te doen. Voor een werknemer betekent het dat het meebewegen met ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie en materiaalgebruik steeds belangrijker is geworden. Dan blijf je namelijk aantrekkelijk en inzetbaar. Ook gezondheid, werk-privé balans, financiële situatie en arbeidsomstandigheden (fysieke en sociaal) zijn belangrijke onderwerpen als het gaat om het inzetbaar houden van personeel.

Veel aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering hebben te maken met duurzame inzetbaarheid – maar dan wordt het niet zo genoemd. Om deze nogal theoretische term meer praktisch te maken is ervoor gekozen om aan de hand van vier thema’s aan de slag te gaan:

Deze thema’s zullen de komende tijd  de revue passeren. Op 26 maart organiseert CBM een evenement rondom Duurzame inzetbaarheid met Anita Witzier als dagvoorzitter en Aukje Nauta als één van de sprekers die het praktische nut en de noodzaak van het onderwerp zullen toelichten.

Advisering  
Het is een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarnaast spelen opleiding en ontwikkeling een belangrijke rol bij inzetbaar zijn en blijven. Om al deze aspecten goed te vertegenwoordigen werkt CBM op dit project samen met ECM en adviseurs vanuit FNV en CNV. In totaal zijn er zes adviseurs duurzame inzetbaarheid die graag met de bedrijven in de branche in gesprek gaan om te kijken waar behoefte is aan ondersteuning of advies op dit onderwerp. Je kunt ook zelf contact opnemen met Miranda Oosdijk of Anouk van Stipriaan, de adviseurs van CBM.

Adviseurs

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 45
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 52
mail mij