WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Week van de RI&E biedt kansen

Grijp deze week aan om (opnieuw) aan de slag te gaan met veilig en gezond werken! CBM komt graag in je bedrijf langs om te helpen de RI&E, inclusief plan van aanpak, op te stellen. Voor leden is dit uiteraard kosteloos. Gebruik de week van de RI&E om een afspraak te maken voor een RI&E-bezoek van CBM.

Voordelen van de RI&E
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit

Niet ingewikkeld, wel belangrijk
Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Pas als je weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je scherp waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt welke stap de volgende is. Het opstellen van een RI&E kun je zelf doen. CBM helpt hier graag bij en dat is voor leden volledig kosteloos. Stel de RI&E niet alleen op omdat de overheid dit wil, maar vooral omdat je als werkgever niet wil dat je personeel iets overkomt.

Ondernemers die geen risico willen lopen downloaden hier een stap-voor-stap handleiding over de RI&E. http://www.rie.nl/wp-content/uploads/2015/04/009TNOsp_Starterskit_web-2.pdf

Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Adviseurs

Herman Jurrius
Belangenbehartiging & secretariaten
  023 - 515 88 00
mail mij