WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Webinars over CSRD

Grote bedrijven worden binnenkort verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dit staat in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese regelgeving zal ook kleinere bedrijven raken, aangezien zij mogelijk informatie moeten gaan leveren aan de grote bedrijven. Het betreft namelijk informatie uit de keten. Vragen die bijvoorbeeld leveranciers aan grote bedrijven kunnen gaan verwachten is informatie over geleverd materiaal (hout, plaatmateriaal, metaal, kunststof, glas) en de impact die deze op mens en milieu hebben.

Lees in dit oudere nieuwsartikel meer over welke bedrijven onder de CSRD-verplichting vallen en hoe het de kleinere bedrijven gaat raken.

Webinars
Binnenkort verzorgt de Sociaal Economische Raad (SER) meerdere webinars over deze wetgeving:

  • CSRD & ESRS: Aan de slag met de definitieve Standaarden – dinsdag 26 september 11:15-12:00u
  • CSRD & ESRS: Aan de slag met dubbele materialiteit – dinsdag 3 oktober 11:15-12:00u
  • CSRD & ESRS: Aan de slag met je waardeketen – dinsdag 10 oktober 11:15-12:00u
  • CSRD & ESRS: Impact op het MKB – dinsdag 17 oktober 11:15-12:00u

De vier webinars volgen op eerdere webinars uit 2022 en 2023 die de SER en de Raad voor de Jaarverslaggeving organiseerden over de CSRD en de gevolgen hiervan voor Nederlandse ondernemingen. De SER-pagina met de hoofdlijnen van de CSRD en de veelgestelde vragen geven een goed overzicht van de behandelde informatie. Het is niet noodzakelijk om de eerdere webinars, de webpagina of het veelgestelde vragen document vooraf te kijken.

De eerste set standaarden van de Europese duurzaamheidsrapportage (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) is sinds juli 2023 definitief. In deze duurzaamheidsrapportage komen drie gebieden aan bod: milieu, sociale omstandigheden en bestuur, ook wel ESG (Environment, Social, Governance) genoemd. Er zijn twee handreikingen in de maak – over de dubbele materialiteit en over de waardeketen. Ook worden er standaarden voor het MKB ontwikkeld. In een webinarreeks geven de SER en de Raad voor de Jaarverslaggeving graag duiding aan deze documenten.

Registratiewebsite
Registeren loopt niet via CBM, maar rechtstreeks via SER:
https://csrd.evenement.ser.nl/

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij