WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Webinar MRN: voorlichting UPV regeling op 20 december 2021

Onlangs is aangekondigd dat matrasfabrikanten en importeurs vanaf 1 januari 2022 verplicht zijn om een afvalbeheerbijdrage te betalen per gefactureerd/verkocht matras in Nederland. Het ontwerpbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gepubliceerd in de Staatscourant.
Begin december zal dit ontwerpbesluit Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) worden.

Wij hebben gemerkt dat niet alles meteen duidelijk is omtrent deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV).
Daarom organiseert MRN op maandag 20 december aanstaande van 10.00 tot 11.00 uur een webinar.

Aan het woord komen twee initiatiefnemers en de verantwoordelijke personen voor de uitvoering van de UPV. Zij zullen uitleg geven over de nieuwe regeling en hoe deze tot stand is gekomen. We laten ook de portal zien waarin je per kwartaal opgave moet doen van het aantal verkochte matrassen, of een declaratie kan indienen voor de compensatie van specifieke kosten van het inzamelen van matrassen ten behoeve van de recycling. Ook zullen we ingaan op de meest gestelde vragen tot nu toe.

Tijdens het webinar kun je vragen stellen via de chat. Kijk vooraf eerst even of je vraag tussen de FAQ’s op de MRN-website staat. Je kunt je vragen ook al vooraf insturen naar info@mrn.nl.

Het webinar is te volgen via onderstaande link:

naar het MRN Webinar

Mocht je toch niet in de gelegenheid zijn om het webinar live mee te maken, dan kun je deze later terugkijken via de website van MRN. Voor gemeentes, milieustraten en inzamelende retailers is er op 18 januari 2022 ook nog een afzonderlijk webinar.

 

Adviseurs

Loesje Overbeke
Communicatie
  0235158841
mail mij