WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat te doen bij loonbeslag werknemer?

De kans dat je als werkgever tegen loonbeslag aanloopt is vrij groot. Uit cijfers van het Nibud is namelijk gebleken dat ruim 20% van de huishoudens betalingsproblemen heeft.
Als er beslag wordt gelegd op het loon van één van je medewerkers, ben je als werkgever verplicht hier aan mee te werken. Hoe kan je hier nu het beste mee omgaan? Wij adviseren je de volgende stappen te volgen.

Stap 1: Ontvangst beslagexploot
Gerechtsdeurwaarder
Je ontvangt van een gerechtsdeurwaarder een beslagexploot. Dit is een officieel document dat is gebaseerd op een vonnis van de rechter. Op basis hiervan voert de deurwaarder het loonbeslag uit. Soms sturen deurwaarders alleen maar een vragenlijst op. Vraag in dat geval om een afschrift van het beslagexploot. Dan weet je zeker dat de deurwaarder bevoegd is om beslag te leggen op het loon.
Invorderingsambtenaar
Alleen overheidsinstanties kunnen zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op loon. Zij hebben bovendien voorrang op andere schuldeisers. Je krijgt in dat geval niet te maken met een deurwaarder, maar met een invorderingsambtenaar.

Stap 2: Overleg met werknemer
Ga bij de medewerker na of er inderdaad sprake is van schulden en controleer of het bedrag op het beslagexploot correct is. Daarmee voorkom je dat je onterecht (een deel van het) loon overmaakt aan een derde partij. Als dat op een later moment blijkt, dan kan de medewerker het ontbrekende loon alsnog bij jou vorderen.

Stap 3: Invullen vragenlijst
Bij het beslagexploot zit een vragenlijst. Hierop staan vragen over het inkomen van de medewerker. Je moet deze vragenlijst binnen vier weken invullen, ondertekenen en terugsturen. Op basis van deze informatie berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het deel van het salaris dat de medewerker mag houden voor zijn (minimale) levensonderhoud en vaste lasten. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt ook gekeken naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar.

Stap 4: Controleren beslagvrije voet
Hoewel je mag uitgaan van de berekening van de deurwaarder, is het verstandig om de beslagvrije voet te controleren. Het is namelijk mogelijk dat deze niet klopt, waardoor je werknemer moet rondkomen van een schamel bedrag. Als goed werkgever kun je dit voorkomen. Dat doe je door de beslagvrije voet samen met de werknemer te berekenen op de website Uwbeslagvrijevoet.nl van de Rijksoverheid. Als je een andere uitkomst krijgt dan de deurwaarder, is het verstandig om dit met hem te bespreken.

Stap 5: Afdracht loon
Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet, moet je afdragen aan de schuldeisers. Neem daarbij ook andere geldelijke beloningen mee, zoals de vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkeringen. Onkostenvergoedingen mag je buiten beschouwing laten, omdat de medewerker die nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Ten slotte is het belangrijk om bij loonbeslag rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
Verplicht meewerken
Je bent verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. Dat betekent dat je in ieder geval de vragenlijst op tijd naar de deurwaarder moet sturen en het opgeëiste loon op tijd moet overmaken. Als je dit nalaat, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schuld van de medewerker.
Privacy
Wees voorzichtig met de persoonlijke (financiële) gegevens van je medewerker. Bewaar documenten over loonbeslag dan ook in een gesloten envelop in je salarisadministratie. Zorg ervoor dat je ze vernietigt als de schuld is voldaan.
Meerdere loonbeslagen
Bij meerdere loonbeslagen moet je de vragenlijsten van alle deurwaarders invullen. Uiteindelijk is de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd verantwoordelijk voor de verwerking van alle loonbeslagen.

Bronnen: Nibud / ondernemenmetpersoneel.nl

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij