WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat is het Sociaal Fonds Meubelindustrie?

CBM krijgt vragen van ondernemers over facturen van het Sociaal Fonds Meubelindustrie. De vragen richten zich specifiek op wat dit fonds nu precies doet. En waarom werkgevers eigenlijk verplicht zijn om premie te betalen.

Het Sociaal Fonds Meubelindustrie is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao voor de Meubelindustrie en Interieurbouw hebben afgesloten. Dit is Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie, namens de werkgevers en namens werknemers zijn dit FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Doel
Het Sociaal Fonds Meubelindustrie heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleiding, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de branche.

Door een collectieve heffing van 0,9% van de loonsom bij alle bedrijven die onder de cao Meubelindustrie vallen, kan er beleid ontwikkeld worden voor alle bedrijven in de sector en worden belangrijke infrastructuren financieel ondersteund.

Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Een collectieve ongevallenverzekering voor alle werknemers die in dienst zijn bij bedrijven in onze sector.
  • Het verlenen van subsidies voor cursussen en trainingen die door medewerkers worden gevolgd en daarmee dus de financiering van de kosten die verbonden zijn aan het bevorderen van algemene scholing, employability en vakopleiding voor werknemers: www.ecmeubel.nl/bedrijven/subsidies/scholingssubsidie.
  • Bevorderen van arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van medewerkers. Momenteel is dat de financiering van het project en de bewustwordingscampagne ‘Schaven aan jouw toekomst‘ en het updaten van een Branche RI&E.
  • Ondersteuning van de Vakraad bij verstrekken van informatie en voorlichting over arbeidsvoorwaarden of andere voorschriften voor de sector en het creëren van een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.
  • Een goede opleidingsstructuur in de sector waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel wordt opgeleid en ingezet kan worden.
  • De financiering van de activiteiten van het Expertisecentrum Meubelindustrie.
  • Ondersteuning van CBM, FNV en CNV in de ontwikkeling van sociaal juridisch beleid en bestuurlijke deelname aan de Vakraad, het Expertisecentrum, Samenwerkingsverbanden voor vakopleiding en het bedrijfstakpensioenfonds.

Premie-inning
De premie-inning voor het Sociaal Fonds Meubel wordt verzorgd door Atriumgroep te Gorinchem. Voor inhoudelijke vragen over de factuur kunnen werkgevers terecht bij:

Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg
013 59 44 190
info@sociaalfondsmeubel.nl
www.sociaalfondsmeubel.nl

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij