WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat is een verstrekking of ter beschikkingstelling aan werknemers eigenlijk waard?

Als een bedrijf iets aan werknemers verstrekt of ter beschikking stelt, moet hieraan een waarde worden toegekend. Dat mag geen nattevingerwerk zijn: er zijn regels voor het bepalen van de waarde van dit zogeheten loon in natura. Het maakt daarbij geen verschil of de verstrekking of terbeschikkingstelling onbelast kan plaatsvinden. Er zijn vier mogelijke waardes:

  • factuurwaarde;
  • verkoop- of winkelwaarde;
  • normbedrag;
  • nihil waardering.

Waarde in het economisch verkeer
In de praktijk zal een onderneming meestal een factuur van een verstrekking of terbeschikkingstelling hebben. In dat geval is die factuur (inclusief BTW) het uitgangspunt voor de waarde van het loon in natura. Als er geen factuur is, moet de verstrekking of terbeschikkingstelling worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Dat is de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief BTW, oftewel de consumentenprijs inclusief BTW.

Voor bepaalde vormen van loon in natura moet de werkgever een vastgestelde waarde hanteren. Als er zo’n forfaitaire waarde of normbedrag geldt, is dat vaste bedrag het uitgangspunt. Er gelden onder meer normbedragen voor kinderopvang, onzakelijke kantinemaaltijden, huisvesting en inwoning en het privégebruik van de auto van de zaak.

Vastgestelde waarde van loon in natura is € 0
Soms is de vastgestelde waarde van loon in natura door de Belastingdienst bepaald op een bedrag van € 0. Er is dan sprake van de zogenoemde nihil waardering. Nihil waarderingen gelden uitsluitend voor loon in natura waarbij de werkplek gewoonlijk een grote rol speelt. De Belastingdienst kwalificeert als werkplek elke plek waar werknemers van een onderneming werkzaam zijn en waar de werkgever op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor is. Nihil waarderingen zijn er onder meer voor consumpties op de werkplek, ov-abonnementen en werkplekvoorzieningen.

Belast of onbelast?
Een werkgever kan maximaal 1,2% van de totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Daarnaast kan een werkgever bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen.

Over het bedrag dat uitkomt boven de vrije ruimte, betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Voor meer informatie over de toepassing van de werkkostenregeling kan met ons contact worden opgenomen of is te vinden op de website van de Belastingdienst. 

Bron: Rendement en Belastingdienst

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij