WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat betekent de WAB voor BBL-leerlingen?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB bevat een aantal maatregelen om de verschillen tussen flexwerk en vast werk te verkleinen. Wat betekenen deze maatregelen precies voor BBL-leerlingen (Beroepsbegeleidende Leerweg)?

Ketenbepaling
De ketenbepaling verandert onder de WAB in drie contracten in drie jaar tijd. In eerste instantie is de ketenbepaling niet op BBL-leerlingen van toepassing. Hierop bestaat een uitzondering. Namelijk de ketenbepaling is wel van toepassing vanaf het moment dat het opleidingselement vervalt (stoppen met opleiding/diploma behaalt). De ketenbepaling kan dan dus gaan gelden gedurende het contract en niet pas na afloop van het contract.

WW-premie
De hoge WW-premie geldt voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten in het kader van de BBL zijn in beginsel voor bepaalde tijd. Omdat het onwenselijk wordt geacht dat voor BBL leerlingen een hoge WW-premie betaald moet worden omdat deze contracten per definitie tijdelijk zijn, zijn deze contracten hiervan uitgezonderd.
Dus geldt de lage WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten in kader van de BBL.

Transitievergoeding
Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer niet pas vanaf 24 maanden, maar al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook een BBL-leerling heeft recht op een transitievergoeding. Op deze transitievergoeding mogen echter wel een aantal kosten in mindering worden gebracht.

De inzetbaarheidskosten in het kader van de BBL-leerling mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Onder deze kosten wordt verstaan, alle kosten die een werkgever voor de opleiding maakt tijdens de periode waarin de BBL-leerling de opleiding volgt. Zoals collegegeld, kosten voor begeleiding en kosten voor kleding en materialen. Deze kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht als de arbeidsovereenkomst na voortijdige beƫindiging of afronding van de opleiding niet wordt voortgezet.

Voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden.

Let op: de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen die tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor scholing wordt verruimd. De wijziging gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2020. Op dit moment kan de werkgever alleen kosten in mindering brengen op de transitievergoeding die zijn gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Vanaf 2020 kunnen onder voorwaarden ook kosten die zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer in een andere functie binnen de organisatie van de werkgever te vergroten in mindering worden gebracht. Door ook deze inzetbaarheidskosten in mindering te kunnen brengen op de transitievergoeding worden werkgevers gestimuleerd om hierin meer te investeren. Voor de werknemer geldt dat door deze investering zijn inzetbaarheid tijdens en na het dienstverband wordt vergroot.

Lees ook: ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): de belangrijkste veranderingen op een rij

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij