WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Met ingang van 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid dan eindelijk in werking.De belangrijkste wijziging voor ondernemers is toch wel het intreden van de transitievergoeding.

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen voortaan een vergoeding bij ontslag, indien zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest en het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Alleen als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid dan kan een rechter altijd nog een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

In de regel komt het erop neer dat een vergoeding betaald moet worden bij het vertrek van een werknemer, behalve als de werknemer zelf opzegt.

Inventariseer risico’s

Ter bewustwording, raden wij u aan de risico’s op dit gebied in het bedrijf te inventariseren en een reservering hiervoor te doen, indien nodig. De hoogte van een vergoeding is makkelijk te berekenen.

Hieronder volgen de meest voorkomende gevallen, waarin een vergoeding zal moeten worden betaald:

 

  • Een tijdelijk contract loopt af, de werknemer is al meer dan 2 jaar in dienst en de werkgever besluit het contract niet te verlengen. Werknemers die al voor 1 juli in dienst waren vallen ook onder de regeling. Periodes waarin een werknemer via een samenwerkingsverband of het uitzendbureau bij u hebben gewerkt behoren ook tot de berekening van de lengte van het dienstverband.
  • De werknemer met die na 2 jaar van arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat. In dit geval dient u ook rekening te houden met de kosten van de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.
  • De disfunctionerende werknemer, waarvoor u een dossier heeft opgebouwd. Als u een goed dossier heeft, dan zou een rechter vanaf 1 juli de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden. Dat de rechter het wil ontbinden wil niet per sé zeggen dat er sprake is van ‘ernstige verwijtbaarheid’ en dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.
  • De werknemer die 3 maanden uit dienst is geweest en waarmee u een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten bent aangegaan. Die onderbreking van 3 maanden volstaat niet om een transitievergoeding te voorkomen. Dat heeft tot gevolg dat er ook vóór 1 juli 2015 een tussenpoos van zes maanden in acht dient te worden genomen om de keten voor de transitievergoeding opnieuw te laten aanvangen. Dat betekent dat je een transitievergoeding verschuldigd bent, tenzij al vóór 1 juli 2015 een tussenpoos van meer dan zes maanden in acht is genomen.

Hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer voorbeelden en uitzonderingen zijn. Juist daarom raden we u aan in een vroegtijdig stadium contact met ons op te nemen.Het is goedkoper om problemen te voorkomen dan te genezen!

Wij vernemen uw vragen graag!

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij