WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WAB: onderneem voor 1 april actie

Op 1 januari 2020 wordt door inwerkingtreding van de WAB, de WW-premiedifferentiatie toegepast. Voor werknemers met een flexibel contract wordt een hogere WW-premie geheven dan voor werknemers met een vast contract. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5%.

De lage WW-premie geldt voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst). Om daadwerkelijk de lage WW-premie toe te passen gelden nog twee (administratieve) voorwaarden:

 1. In de loonadministratie moet een kopie zijn opgenomen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die zowel door werkgever als werknemer is ondertekend en voorzien is van een datum.

Een getekende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die uitsluitend door een bevestiging van de werkgever is voortgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is niet voldoende. Het is echter niet nodig om een volledige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te maken. Een addendum is ook voldoende. Uit het addendum moet blijken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (wederom: geen oproepovereenkomst), en het addendum moet door zowel werkgever als werknemer zijn ondertekend.

 1. Als tweede voorwaarde moet in de loonadministratie de loonstrook worden opgenomen, met daarop:
  • Naam werkgever en werknemer
  • Termijn waarover loon wordt betaald
  • Overeengekomen arbeidsduur
  • Of er sprake is van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Of er sprake is van een oproepovereenkomst

Meer tijd
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat werkgevers drie maanden langer de tijd krijgen om te voldoen aan de eis dat er een door werkgever én werknemer ondergetekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn. Werkgevers mogen daardoor, ondanks het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tot 1 april 2020 de lage WW-premie toepassen. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2020. Als de schriftelijke arbeidsovereenkomst op 1 april 2020 nog steeds niet aanwezig is, moet de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij