WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WAB: oproepovereenkomsten vanaf 1 januari 2020

Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden voor je werkzaam zijn, moeten vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met een vast aantal uren.

Wat is een oproepkracht?
Een oproepkracht is een werknemer die in principe geen vaste werktijden kent, maar pas werkzaamheden verricht als hij wordt opgeroepen. Dit doet zich voor in de vorm van een oproepovereenkomst, het nulurencontract of min-maxcontract. Oftewel geen vast aantal uren per week of maand en geen recht op doorbetaling van loon als hij niet heeft gewerkt.
Let op: als je een werknemer naast de vaste arbeidsomvang betaalt voor consignatiediensten of bereikbaarheidsdiensten, is er geen sprake van een oproepovereenkomst.

Waar moet je op letten vanaf 1 januari 2020?
Bij verlenging van een oproepcontract dat 12 maanden geduurd heeft, is de werkgever verplicht om de oproepkracht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Het vaste aantal aangeboden uren moet minimaal het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden bedragen. Bovendien moet dit aanbod schriftelijk binnen één maand na de twaalf maanden worden gedaan.
Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden voor je werkzaam zijn, moeten vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met een vast aantal uren.

Als werkgever ben je niet verplicht om het contract te verlengen. Alleen als je het verlengt, dan moet je een contract met een vast aantal uren aanbieden. Als de werknemer dat contract weigert, mag daarna eventueel een contract met een lager aantal uren overeengekomen worden of je kunt op dezelfde voet doorgaan met de oproepovereenkomst. Na 12 maanden moet je wederom een contract voor een vast aantal uren aanbieden. Bied je geen vast aantal uren aan en wordt er wel verlengd, dan heeft de werknemer een loonvordering voor dat vaste aantal uren.

Als je een voorbeeldbrief wilt ontvangen, dan horen we dat graag via jur@cbm.nl of 023-515 8842.

Lees meer over wijzigingen door de WAB:

WAB 2020: Oproepovereenkomst, overgangsrecht, hogere premie!

 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): de belangrijkste veranderingen op een rij

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij