WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Waarom een andere leverancier voor collectief energiecontract CBM-leden?

WDM verzorgt al meer dan 10 jaar de collectieve inkoop van elektriciteit en gas voor de leden van CBM. Uitgangspunt voor WDM is inkoop op de termijnmarkt. Vorig jaar kwam vanuit het Branche Technologisch Centrum Meubelindustrie (BTCM) en een aantal grotere leden van CBM de wens naar voren om het CBM-energiecollectief te innoveren en uit te kijken naar een alternatief voor WDM.

Daarbij golden de volgende aandachtspunten:

  • De nieuwe energiepartner moet zowel op de termijnmarkt als op de dagmarkt inkopen.
  • De nieuwe energiepartner moet ervaring hebben hoe in een collectief om te gaan met zelfopgewekte zon- en windenergie.
  • De nieuwe energiepartner Het collectief moet sterker en robuuster zijn dan dat van WDM.
  • De nieuwe energiepartner moet bij voorkeur ook ervaring hebben met soortgelijke collega- branches in de maakindustrie.

Na een aantal intensieve gesprekken met potentiële partners hebben we in het BTCM- en het Algemeen bestuur besloten het collectieve contract met WDM per 31 december 2023 te beëindigen en met ingang van 1 januari 2024 over te stappen naar Scholt Energy.

Waarom Scholt Energy?
Wij hebben gekozen voor Scholt Energy, omdat dit een aanmerkelijk groter bedrijf is dan WDM. Scholt Energy heeft een klantenbestand van ruim 6.500 bedrijven en een omzet van zo’n € 600 miljoen. Ter vergelijking: het collectief van WDM heeft een omzet van zo’n 45 miljoen. Bij Scholt Energy werken 150 experts die zich dagelijks bezighouden met de energiemarkt en de energietransitie.

Naast het inkopen op de juiste momenten geven ze de klanten de keuze om zowel op de dagmarkt in te kopen als op de termijnmarkt. De gecombineerde mix van dagmarkt en termijnmarkt geeft Scholt Energy een belangrijk financieel voordeel ten opzichte van andere aanbieders, omdat de energiemarkt normaal op de termijnmarkt wordt aangeboden. Daarnaast bleek een aantal leden van CBM al positieve ervaringen te hebben met Scholt Energy. Dat gold ook voor een aantal industriële collega-branches in de maakindustrie met soortgelijke collectieve contracten.
In onze ogen is Scholt Energy met al zijn expertise en vakbekwaamheid goed in staat om in te spelen op de prijsstijgingen en de wisselende beschikbaarheid van elektriciteit en gas. Scholt Energy is daarmee een sterke en robuuste partner, die naast de beste prijs voor de ingekochte en geleverde energie ook met ons meekijkt naar hernieuwbare energie (zon en wind) en energieopslag.

Wat betekent dat voor deelnemende leden?
In principe gaan deelnemende CBM-leden met ons mee naar Scholt Energy, want deze bedrijven hebben een doorlopend mandaat gegeven om namens jouw bedrijf collectief energie in te kopen. Zij hebben hierdoor geen zorgen én liften gegarandeerd mee op de grote volumes die via het CBM-energiecollectief worden ingekocht. Voor 2022 en 2023 is de energie nog ingekocht door WDM maar voor de inkoop vanaf 2024 gaan we voor minimaal 2 jaar over naar Scholt Energy.

Voor 2023 is het gasvolume van het CBM-collectief zo goed als ingekocht. Dit is belangrijk omdat binnen ons collectief veel temperatuur gedreven verbruikers zijn en de dagmarkt daarvoor niet echt een slimme optie is. Bij lage temperaturen en veel verbruik behoren hoge dagprijzen. We verwachten voor gas een stijging van all-in circa 70%. Ter vergelijk de huidige marktprijs ligt circa 400% hoger.

Voor elektra is momenteel circa 70% ingekocht. Daar wachten we de markt richting de rest van het najaar nog af en zullen we eventueel weer een klein deel (om het risico te spreiden) via de dagmarkt laten lopen. Dit deel zal niet hoger zijn dan 25% om niet te grote swings in het jaar te krijgen. Onze ervaring is dat dat voor (maak)bedrijven moeilijk te verwerken is in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is dit ook een mooi percentage om bijvoorbeeld een deel van de maanden gedurende het jaar in te kopen. Zo zijn we optimaal flexibel en kunnen we het risico nog beter spreiden. Op dit moment is de verwachting dat de elektriciteitsprijs met circa 45 % zal stijgen t.o.v. van de prijs van 2022. Ter vergelijk de huidige marktprijs ligt circa 250% hoger.

Teken het individuele contract
Omdat Scholt Energy binnenkort ook zal starten met stukjes in te kopen voor 2024 en 2025 hebben we individuele contracten nodig om het totale volume te garanderen. Daarom is Scholt vanaf juli al begonnen met het benaderen van de meer dan 200 bedrijven die aangesloten zijn bij het CBM-energiecollectief.

Mocht je per 1 januari 2024 willen stoppen met het CBM-energiecollectief, dan ontvangen wij graag vóór 30 september 2022 een schriftelijke opzegging van het mandaat. De bijdrage van de deelnemerskosten zullen in de toekomst bij Scholt verrekend worden in de service-fee per kWh of m3 verbruik. Dat betekent dat je volgend jaar nog een rekening van CBM voor de deelnemerskosten zal ontvangen, maar vanaf 2024 wordt dit direct verrekend.

Sluit je aan bij het CBM-energiecollectief
We merken dat steeds meer leden zich aansluiten bij het CBM-collectief, omdat ze zich druk maken over de energieprijzen. Het is in deze woelige tijd meer dan duidelijk is dat collectiviteit werkt! Leden die dit jaar of in het komende jaar gaan deelnemen aan het CBM-energiecollectief sluiten we aan bij Scholt omdat het ingekochte volume al vast staat bij WDM. Voor deze leden geld dat er ook een mandaat moet worden afgegeven aan CBM om te kunnen profiteren van de voorwaarden. Scholt zal dat ook meesturen met de offerte.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij