WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vraag tijdig eHerkenning aan

Per 1 november 2018 is het mogelijk om met eHerkenning in te loggen op het werkgeversportaal van UWV, een jaar later wordt deze inlogmethode zelfs verplicht. Naast het UWV maken er meer dan 340 overheidsinstanties gebruik van zoals de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en ook private organisaties. Werkgevers kunnen zich nu al voorbereiden op deze verandering.

eHerkenning is een manier van inloggen voor ondernemers
Het is een initiatief van de Rijksoverheid waarmee bedrijven veilig kunnen inloggen bij diverse organisaties, op betrouwbaarheidsniveau 3. Dit geeft zekerheid dat je online veilig gegevens kunt uitwisselen met de betreffende organisaties. Naast het werkgeversportaal van het UWV gaan bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer en de Kamer van Koophandel gebruik maken van eHerkenning, sommige instanties doen dat nu al. eHerkenning kan ook gebruikt worden voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Erkende leveranciers
Als werkgever hoef je voor alle handelingen maar één keer eHerkenning aan te vragen, je kunt daarmee overal veilig inloggen. Anders dan bij DigiD wordt eHerkenning geleverd door verschillende erkende leveranciers in een netwerk. Zij hebben samen met de overheid afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze nagekomen worden.
Het is verstandig de verschillende leveranciers, diensten en de kosten te vergelijken. Dat kan op www.eherkenning.nl.
CBM werkt zelf met https://www.reconi.nl/eherkenning/

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij