WORD LID BEL ONS MAIL ONS

VPL-Overgangsregeling Ouderdomspensioen voor 55-plussers

Deze overgangsregeling is een voorwaardelijke regeling waarmee werknemers extra ouderdomspensioen kunnen krijgen. Dit extra pensioen wordt voorwaardelijk pensioen genoemd. Het is bedoeld  om eerder te stoppen met werken.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • u bent geboren in de jaren 1950 t/m 1959
  • u nam op 31 december 2005 al deel aan de pensioenregeling
  • u bent onafgebroken deelnemer gebleven tot uw vervroegde pensionering
  • u gaat eerder met pensioen, tussen uw 60e en 67e verjaardag

De extra voorwaardelijke pensioenaanspraken worden berekend over de periode 2006 tot en met 2020. Over deze dienstjaren is namelijk minder pensioen opgebouwd dan mogelijk is volgens de fiscale regelgeving. Om dit extra pensioen te ontvangen, moet een werknemer tijdens die periode blijven deelnemen aan deze pensioenregeling.

Eindigt de deelname voor die tijd? Dan heeft de werknemer geen recht op dit extra pensioen, behalve als hij zijn pensioen op vrijwillige basis verder opbouwt.

Extra premie in 2015 voor de overgangsregeling
Vanaf 2015 geldt er voor alle werknemers vanaf 21 jaar een extra premie van 1% over het pensioengevend loon. De werkgever en werknemer betalen ieder de helft van deze premie. Deze premie is in overleg met Cao-partners en het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld.

De premie voor de overgangsregeling (VPL) werd eerder betaald door de Stichting Aanvullingsfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (SAM). SAM is gestopt omdat iedereen in die regeling 65 jaar is geworden. Voor SAM wordt geen premie meer betaald.

Kijkt u op meubelpensioen.nl als u vragen heeft
Hier vindt u uitgebreide informatie én antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt vragen over uw pensioen ook stellen bij Contact. Of u belt op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur het Klant Contact Center van pensioenfonds Meubel op 088 008 40 48.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij