WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voortgang cao-onderhandelingen: eindbod CBM

Op 15 oktober jl. hebben de onderhandelingen met vakbonden plaatsgevonden. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er een eindbod is geformuleerd in een ultieme poging om tot een cao te komen tot en met 30 juni 2021.

Bekijk het eindbod 

Economische situatie sector
De vakbonden zijn gewezen op de bedrijfseconomische situatie van de leden in de branche. De helft van de bedrijven geeft aan dat zij als gevolg van de coronacrisis omzetverlies leiden, een kwart heeft dat nog niet maar verwacht dat wel voor heel 2020. Ondernemers hebben uiteenlopende omzetverwachtingen. Van de bedrijven met omzetdaling geeft 40% aan dat deze 25% of meer bedraagt. De overige 60% kent een omzetdaling oplopend naar 25%. De economische schade voor de Meubelindustrie en Interieurbouw is dus fors. Ruim vier op de tien bedrijven (43%) verwacht voor heel 2020 een daling van het bedrijfsresultaat. Bijna de helft (47%) voorziet zelfs een verslechtering van meer dan 25%. De Meubelindustrie en Interieurbouw blijft met 8,8% procentuele omzetdaling maar beperkt achter op het slechtweerscenario van 9,5% die de BV Nederland kent.

Behoud werkgelegenheid
We hebben aangegeven dat we het belangrijk vinden dat het constructieve paritaire overleg wordt voortgezet in het belang van de sector, zoals het behouden en opleiden van vakmensen voor de toekomst en een goede pensioenregeling, maar dat het overleven van de crisis en behoud van werk en inkomen voor werkgevers en werknemers nu prioriteit heeft. Koopkrachtbehoud door middel van loonsverhogingen is daar ondergeschikt aan.

Voorstel CBM
Passend bij de bedrijfssituaties van de leden, zoals in de loon, corona- en conjunctuur-enquêtes zijn aangegeven, hebben we een cao voorgesteld met een looptijd tot en met 1 juli 2021, een verhoging van de lonen op 1 december 2020 met 1% en op 1 april 2021 met 0,7% en een verlaging voor het jaar 2021 van de werkgeverspremie voor Stichting Sociaal Fonds Meubel van 0,9% naar 0,7%.

De vakbonden vroegen een loonsverhoging van ca. 4,5%, terwijl wij niet meer dan 1,7% ruimte zien voor een 1,5-jarige cao.

Omdat de afstand niet te overbruggen was op eventuele bijkomende punten, hebben we een eindbod geformuleerd voor de vakbonden. Met de wetenschap dat als we nu niet tot een resultaat komen, het lang kan duren voordat daar verandering in komt, als de economie zich blijft ontwikkelen, zoals het nu doet onder invloed van corona.

FNV en CNV Vakmensen hebben het eindbod met een negatief advies aan hun leden voorgelegd. Uiterlijk 13 november verwachten wij uitsluitsel.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij