WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2023

Op 23 november 2022 heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2023. De voorgestelde regeling is in december goedgekeurd door het Pensioenfonds Meubel.

Pensioenregeling A
Door de gestegen rente en de daarmee stijgende premiedekkingsgraad zijn we de minimale grens van 90% ruim overschreden.  Dit bood gelegenheid om de regeling voor 2023 te verbeteren. De volgende regeling is afgesproken:

  • De premie blijft ongewijzigd op 26,3%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 14.913 naar € 16.427
  • Het maximum pensioengevend loon wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 63.554 naar € 65.461
  • Het opbouwpercentage is verhoogd van 1,67% naar 1,875% (fiscaal maximum).

De pensioenen worden met 6,8% verhoogd
Goed nieuws voor iedereen die bij het Pensioenfonds Meubel pensioen krijgt of opbouwt. Vanaf 1 januari 2023 worden de pensioenen verhoogd met 6,8%. Ook het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vanaf 1 januari verhoogd.

In januari ontvangen werkgevers en werknemers nog een aparte brief over deze verhoging.

Premie Sociaal Fonds
Op 2 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de premie voor het Sociaal Fonds Meubelindustrie en overeenstemming bereikt over de premie 2023. De premie is ongewijzigd vastgesteld op 0,9%. Dit is inclusief een bijdrage voor de RVU-heffing. De maximale grondslag is bepaald op het maximum SV-loon. Voor het jaar 2023 bedraagt dit € 66.956.

Bovenstaande uitgangspunten zijn al verwerkt in het overzicht voorlopige premiepercentages.
De andere wijzigingen in de premiepercentages 2023 zijn ook te lezen in onderstaand overzicht.

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex afzet-invoer en verbruiksprijzen 2015=100 (periode oktober 2021-oktober 2022). Hierdoor stijgt de vergoedingen per 1 januari 2023 voor gereedschap (2573) met 3,8% en stijgt de vergoeding voor kleding (1412) met 14,1%.

Toeslagen BHV en praktijkopleider
Jaarlijks worden de vergoedingen voor BHV en praktijkopleider verhoogd met de CAO-loonsverhoging. Hierdoor stijgen deze vergoedingen per 1 januari 2023 met 3,25%. De bedragen voor deze vergoedingen zijn opgenomen in het overzicht Voorlopige premiepercentages 2023.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij