WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2022

Op 28 oktober 2021 heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2022.

Pensioenregeling A
Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2022. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 90% is de volgende regeling afgesproken.

  • De premie wordt verhoogd van 25,2% naar 26,3%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 14.729 naar € 14.913
  • Het maximum pensioengevend loon wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van  € 61.405 naar 63.554
  • Het opbouwpercentage is ongewijzigd vastgesteld op 1,67%

Premie Sociaal Fonds
Op 8 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de premie voor het Sociaal Fonds Meubelindustrie en overeenstemming bereikt over de premie 2022.
De premie is ongewijzigd vastgesteld op 0,9%. Dit is inclusief een bijdrage voor de RVU-heffing. De maximale grondslag is bepaald op het maximum SV-loon. Voor het jaar 2022 bedraagt dit € 59.706.

Bovenstaande uitgangspunten zijn al verwerkt in het overzicht voorlopige premiepercentages.
De andere wijzigingen in de premiepercentages 2022 zijn ook te lezen in onderstaand overzicht. 

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober-oktober). Hierdoor stijgen de vergoedingen per 1 januari 2022 met 6,4%. De bedragen voor deze vergoedingen zijn opgenomen in het overzicht Voorlopige premiepercentages 2022.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij