WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2021

Op 19 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2021.

Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2021. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 80% is de volgende regeling afgesproken.

  • De premie wordt verhoogd van 23,7% naar 25,2%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise is ongewijzigd vastgesteld op € 14.729
  • Het maximum pensioengevend loon is onveranderd vastgesteld op € 61.405
  • Het opbouwpercentage is verlaagd van 1,72% naar 1,67%

Bovenstaande uitgangspunten zijn al verwerkt in het overzicht voorlopige premiepercentages. De andere wijzigingen in de premiepercentages 2021 zijn te lezen in onderstaand overzicht. 

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober-oktober). Hierdoor stijgen de vergoedingen per 1 januari 2021 met 3,4%. De bedragen voor deze vergoedingen zijn opgenomen in het overzicht Definitieve premiepercentages 2021.

Voorlopige premiepercentages 2021

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij