WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2020

Op 26 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2020.

Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2020. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 80% is de volgende regeling afgesproken.

  • De pensioen richtleeftijd wordt verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar
  • De premie wordt verhoogd van 22,7% naar 23,7%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 14.356 naar € 14.729
  • Het maximum pensioengevend loon wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 60.797 naar € 61.405

Bovenstaande uitgangspunten zijn al verwerkt in het overzicht voorlopige premiepercentages. De andere wijzigingen in de premiepercentages 2020 zijn te lezen in onderstaand overzicht.

Vergoedingen voor kleding en gereedschap stijgen per 1 januari 2020 met 3,6%
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex (periode oktober-oktober). Hierdoor stijgen de vergoedingen per 1 januari 2020 met 3,6%. Per 1 januari 2020 wordt de vergoeding voor gereedschap € 2,27 per week en de vergoeding voor kleding € 1,82 per week.

Voorlopige premiepercentages 2020

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij