WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG.

Lees meer op www.vno.nl/voorlichtingsbijeenkomsten.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij