WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorkom boetes voor arbeidsongevallen

Natuurlijk zou de titel van dit artikel eigenlijk moeten zijn ‘voorkom arbeidsongevallen’. Toch willen we hier speciale aandacht vragen voor de boetes van Inspectie SZW. Deze zijn namelijk buitengewoon hoog geworden. Reden te meer om ongevallen te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden, wat kunt u dan doen? Of wat had u moeten doen? Hieronder krijgt u enkele tips.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

De RIE is het startpunt voor het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden risico’s in een bedrijf. Het is een vragenlijst over de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Vragen gaan bijvoorbeeld over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting. Uit de antwoorden op de vragenlijst volgt een plan van aanpak. De RIE is een verplichting uit de Arbowet. Wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden controleert Inspectie SZW altijd of u over een recente RIE beschikt. De branche-RIE is te vinden op www.rie.nl, branche-RIE voor meubelindustrie (ook voor interieurbouw).

Voorlichting geven

U bent als werkgever verplicht om werknemers regelmatig voorlichting te geven over arbeidsveiligheid. Maak een (kort) verslag van de onderwerpen die in deze voorlichting aan de orde kwamen en noteer welke werknemers aanwezig waren.

Toezicht houden

De werkgever is verplicht toezicht te houden of werknemers veilig werken. Dragen de werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen? Staan de beschermkappen op de juiste hoogte ingesteld? Is dit niet het geval, dan moet u er op toezien dat dit gebeurt. Weigert een werknemer herhaaldelijk dit te doen, dan kunt u de werknemer het beste schriftelijk  waarschuwen. De CBM heeft hier een standaardbrief voor.

Vastleggen, vastleggen

Zoals u in het voorgaande kon lezen is het erg belangrijk om veel vast te leggen. U ervaart dit wellicht als administratieve rompslomp. Toch kan dit u helpen om bij een eventueel ongeval uw goede arbobeleid aantoonbaar te maken richting Inspectie SZW. Hiermee kunt u een mindering op de boete krijgen. En dit kan aanzienlijk zijn!

CBM helpt

De CBM heeft veel informatie en hulpmiddelen voor uw arbeidsomstandighedenbeleid, denk aan de folder ‘Arbotoolbox’, de tafelwaaier machineveiligheid, etc. Veel informatie over preventie van ongevallen staat ook in de www.arbocatalogus-meubelindustrie.nl. Verder heeft de CBM juristen in dienst die u in geval van een ongeluk kunnen bijstaan. Deze juridische dienstverlening is voor leden gratis.

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij