WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Volgende ronde STAP-budget per 1 juli

Op 1 juli opent een nieuw tijdvak voor het STAP-budget. Dit is het budget van maximaal €1.000 per jaar dat vanaf 1 maart 2022 door werkenden en werkzoekenden kan worden aangevraagd voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden gebruikt voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget is beschikbaar gekomen in plaats van de fiscale aftrek, die per 1 januari 2022 is afgeschaft.

Als een medewerker gebruik wil maken van deze subsidie kan je hem of haar erop wijzen dat er binnenkort weer een tijdvak start waar budget wordt vrijgegeven. Het beschikbare budget wordt in 2022 namelijk verdeeld over vijf tijdvakken van twee maanden en op vrijdag 1 juli is de eerstvolgende mogelijkheid. In de vorige rondes was het budget binnen enkele dagen vergeven!

Voor de wijze van aanvragen en voorwaarden kan je de website van Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid raadplegen: hoewerktnederland.nl

Opleidingssubsidie voor de sector
Voor werknemers in de sector bestaat gelukkig ook nog altijd de mogelijkheid om een scholingssubsidie aan te vragen die de kosten van opleiding 100% vergoed tot €1.000 per jaar. Als je je loopbaan een boost wil geven en een persoonlijk ontwikkelplan hebt opgesteld met één van onze adviseurs kan een medewerker ook in aanmerking komen voor een persoonlijk budget van €2.500.

Het STAP-budget kan uitkomst bieden voor mensen die wel in de branche werkzaam zijn maar niet in loondienst zijn. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor bovengenoemde subsidie.

Mocht je vragen hebben over mogelijkheden op het gebied van opleiding en ontwikkeling en subsidie kan je contact opnemen met één van onze adviseurs duurzame inzetbaarheid.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij