WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vliegende start Expertisecentrum Meubel

Op 1 januari 2015 is het Expertisecentrum Meubel van start gegaan. In het Expertisecentrum worden de taken van het scholingsfonds SSWM en van het kenniscentrum SH&M onder gebracht. Het Expertisecentrum Meubel heeft twee grote uitdagingen.

De eerste uitdaging is een nieuwe impuls te geven aan de scholing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de bedrijfstak. Dit zijn de taken van de SSWM. Vaklieden moeten zich steeds vaker bijscholen om vernieuwingen in de bedrijven te kunnen bijbenen. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van medewerkers in de bedrijfstak gestaag. Om deze vergrijzing het hoofd te bieden, moeten medewerkers zich steeds vaker bijscholen. Zo blijven zij productief en inzetbaar voor de bedrijven.

De tweede uitdaging van het Expertisecentrum is de instandhouding en vernieuwing van de meubelvakopleidingen in Nederland. Door de bezuiniging van het kabinet houdt het Kenniscentrum SH&M op te bestaan. Als er niets gebeurt vormt dat een regelrechte bedreiging voor het meubelvakonderwijs. Het Expertisecentrum heeft per 1 januari 2015 een aantal medewerkers van SH&M in dienst genomen, die zich inzetten voor het behoud en de modernisering van de meubelvakopleidingen in Nederland.

Uitdaging 1: Scholing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Zoals aangegeven worden de taken van het scholingsfonds voor de meubelindustrie (SSWM) ondergebracht in het Expertisecentrum Meubel. Het betreft (o.a.) de volgende taken: het (doen) organiseren van scholingstrajecten, geven van voorlichting inzake opleiding en scholing, subsidiëren van cursussen, uitvoeren van arbeidsmarktonderzoeken voor de meubelindustrie etc. Eén van de hoofddoelstellingen van het Expertisecentrum is het scholings- en opleidingsniveau van de medewerkers in de bedrijven te verhogen. Dat is nodig om te garanderen dat bedrijven de komende jaren kunnen beschikken over goed opgeleide en duurzaam inzetbare medewerkers. Maar dat is ook nodig om individuele medewerkers te stimuleren, zich regelmatig bij te scholen. Zo blijven zij productief voor de bedrijven en kunnen zij een mooie carrière opbouwen in de meubelindustrie en interieurbouw.

Uitdaging 2: Behoud en vernieuwing van meubelvakopleidingen in Nederland

Augustus 2015 valt het doek voor het kenniscentrum SH&M. Tot nog toe ontwikkelde de SH&M leermiddelen en examens voor de meubelvakopleidingen in Nederland. Daarnaast verzorgde zij met de samenwerkingsverbanden in de regio, de instroom van nieuwe leerlingen. Door het wegbezuinigen van de SH&M staat het voortbestaan van onze meubelvakopleiding op het spel. Het Expertisecentrum Meubel neemt een aantal belangrijke taken van SH&M over, met als doel de meubelvakopleidingen in Nederland te behouden en te moderniseren. Zo gaat het Expertisecentrum (o.a.) moderne leermiddelen en examens ontwikkelen. Daarnaast komen er nieuwe initiatieven om met de samenwerkingsverbanden Meubel de instroom van leerlingen in de vakopleidingen te vergroten. Als de economie aantrekt, hebben de bedrijven direct weer behoefte aan goed opgeleide vaklieden. Nieuwe instroom is van groot belang voor de continuïteit van de bedrijven.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u zich wenden tot:

Kees Zwetsloot, voorzitter Expertisecentrum Meubel

Kees Hoogendijk, kwartiermaker

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij