WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vertrouwenspersoon niet verplicht stellen

Op dit moment is de vertrouwenspersoon nog niet verplicht, maar GroenLinks heeft hier een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend. VNO-NCW en MKB-Nederland lobbyen ervoor dat bedrijven niet verplicht moeten worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen. CBM was ook actief bij deze lobby.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan zeker bijdragen aan de bestrijding van ongewenste omgangsvormen, maar bedrijven moeten ook een andere aanpak kunnen kiezen. Bijvoorbeeld een gedragscode of een klachtenregeling met een onafhankelijke klachtencommissie.

De verplichtstelling van een vertrouwenspersoon grijpt in op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor het midden- en kleinbedrijf zou het disproportioneel zijn. Bedrijven worden op kosten gejaagd, bijvoorbeeld voor de scholing van vertrouwenspersonen. Lees meer

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij