WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Verruiming budget subsidie verwijderen asbestdaken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2017. In plaats van de geplande € 25 miljoen is er per 3 november 2017 € 26,2 miljoen beschikbaar.

In 2017 maakten veel mensen gebruik van de regeling. Met de verruiming van het budget wil de staatssecretaris voorkomen dat aanvragers moeten wachten tot 2018 voordat ze weer subsidie kunnen aanvragen.

Asbestdaken verboden per 2024
De subsidieregeling is bedoeld voor de verwijdering van asbestdaken. Alle asbestdaken zijn per 1 januari 2024 verboden. Het verbod en de subsidieregeling hebben alleen betrekking op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest.

De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. In totaal blijft er een budget van € 75 miljoen beschikbaar tijdens deze looptijd.

Meer weten?
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Bron: RVO.nl

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij