WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Verplichte training PU-lijmen en 2-componentenlakken

Vanaf 24 augustus 2023 mogen alleen mensen met een opleidingscertificaat op zak werken met producten die meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Di-isocyanaten komen in de meubelindustrie en interieurbouw, voor zover bekend, voor in 2-componentenlakken, PU-lijmen en bij de productie van schuim. In de veiligheidsinformatiebladen (VIB) staat vermeld of het product meer dan 0,1% bevat. Ook staat het sinds februari 2022 met een speciaal icoontje op de het product.

Het is een aanvullende maatregel op REACH, de Europese verordening over het gebruik van chemische stoffen. Voor consumenten zijn di-isocyanaten in relevante concentraties overigens helemaal niet meer toegestaan.

Alternatieven
Het is in eerste instantie van belang om te kijken naar een alternatief voor het product met di-isocyanaten. Overleg daarover met uw leverancier of kijk of er andere leveranciers zijn met minder schadelijke alternatieven. Uiteraard is het van belang om te kijken of in het alternatief niet een ander schadelijker component zit.

Online training
De verplichte training betreft een online training en kost slechts 5 euro per medewerker. Inmiddels is de training ook in het Nederlands beschikbaar. Afhankelijk van hoe het product gebruikt wordt, moet een bepaalde module gevolgd worden. Wanneer een medewerker meerdere verwerkingswijzen doet, zullen er dus meerdere modules gevolgd moeten worden.

Kijk voor meer informatie en de trainingsmodules op safeusediisocyanates.eu.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij