WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De belangrijkste wijziging van de WWZ

Er is het afgelopen jaar door ons en vele anderen heel, heel veel geschreven over de Wet Werk en Zekerheid. Er is met name veel gepubliceerd over de transitievergoeding, de keten van arbeidsovereenkomsten, de aanzegverplichting en de hervorming van het ontslagrecht.

Heel belangrijk allemaal. Dit zijn tenslotte zaken, die direct van invloed zijn op de loonkosten en drukken op het resultaat. Je wilt voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, omdat je nog niet weet wat de toekomst voor jouw onderneming brengt. Als dan blijkt dat je om welke reden dan ook iemand moet ontslaan, dan wil je weten wat dat gaat kosten en het liefst zo min mogelijk. Of je daarvoor naar de rechter of het UWV moet, dat maakt dan nog niet zoveel uit als het maar snel gebeurt.

Deze problemen kun je voorkomen relatief eenvoudig afhandelen. En daarmee kom ik op de belangrijkste wijziging van de WWZ: de scholingsplicht!

Opleiden en herplaatsing
Van een goed werkgever wordt vanaf 1 juli verwacht dat hij een werknemer in staat stelt de scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.
Door deze bepaling mag een werkgever een arbeidsovereenkomst niet ontslaan wegens disfunctioneren als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de betreffende werknemer. Ook mag de werknemer niet ontslagen worden als een herplaatsing in een andere functie met behulp van scholing mogelijk zou zijn.

Doe je dus niets aan scholing en vindt je dat de werknemer niet goed functioneert dan kun je de transitievergoeding wel berekenen of naar een kantonrechter gaan, maar ontslag zit er dan niet in.
Je zal voortaan dus preventief te werk moeten en voorkomen dat iemand niet functioneert.

Competentiemeter
Dit voelt misschien als een zware verplichting of een helse opgave, maar dat hoeft het niet te zijn. Er is een mogelijkheid om vrij eenvoudig aan deze verplichting te voldoen.
Je kunt namelijk in overleg met de werknemer en een medewerker van het ExpertiseCentrum Meubel middels een competentiemeter bekijken aan welke vaardigheden of kennis het schort en welke cursussen er noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. De kosten van cursussen gericht op de functie, bijvoorbeeld een cursus leidinggeven, kunnen vergoed worden.

Hand in hand met de verplichting om personeel te scholen komt ook de noodzaak om een goed personeelsdossier bij te houden en functioneringsgesprekken te voeren en vast te leggen. Hier kan de CBM je bij helpen.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij