WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Het UWV heeft vanaf 1 juli 2015 de wettelijke taak om verzoeken om toestemming voor ontslag te behandelen die verband houden met het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.

De toestemming dient aangevraagd te worden middels verplicht gestelde formulieren. De formulieren maken het mogelijk om aanvragen sneller en beter te behandelen. Door de formulieren is de kans geringer dat de aanvraag als onvolledig moet worden aangemerkt en niet (direct) in behandeling kan worden genomen, omdat men nu precies weet welke gegevens en bescheiden aangeleverd moeten worden.

De formulieren zijn te vinden op de website van het UWV (www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/index.aspx)

Wij helpen u graag bij de aanvraag en in de procedure.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij