WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Verhaal gedifferentieerde WGA-premie per 1 januari 2014

Tot en met 2013 was het mogelijk om 50% van de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op het nettoloon van de werknemer. Vanaf 1 januari van dit jaar is voor de gedifferentieerde WGA-premie de werkhervattingskas(Whk) in de plaats gekomen. Deze bestaat uit drie premies: WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Vanaf  1 januari 2014 mag de werkgever de eerste twee componenten voor maximaal 50% verhalen op het nettoloon van de werknemer.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij