WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vergoeding tenderkosten stap dichterbij

Recent heeft staatssecretaris Mona Keijzer de ‘Handreiking Tenderkostenvergoeding’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Koninklijke CBM heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland gelobbyd voor vergoeding van tenderkosten. Deze handreiking moet dat mogelijk maken.

De handreiking wordt een handleiding voor aanbestedende diensten én ondernemers om tenderkosten te beperken en vergoedingen te bepalen. De handreiking is onderdeel van het project Beter aanbesteden.

Onevenredig
Vaak verlangen aanbestedende diensten zoals gemeenten dat inschrijvende ondernemers demo’s opstellen, proefbalies maken, visies uitwerken en maquettes ontwikkelen. Deze kosten worden niet vergoed en dat is niet terecht, omdat een onevenredig deel van de opdracht al bij inschrijving uitgevoerd wordt.

Tenderkosten beperkt
Daarnaast leiden onduidelijkheden voor aanbestedende dienst en ondernemers vaak tot hogere tenderkosten. Als partijen de markt goed kennen, zijn tenderkosten te beperken. Dit maakt het tevens mogelijk om een betere uitvraag aan de kant van de aanbestedende dienst te formuleren.

Toepassing
Het is cruciaal dat aanbestedende diensten deze handreiking daadwerkelijk gaan toepassen. Daarom pleiten wij ervoor dat de handreiking wordt opgenomen in de Gids Proportionaliteit, een uitwerking van de Aanbestedingswet en daarmee verplicht voor aanbestedende diensten.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij