WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ventilatie en corona

Zodra het kouder wordt, gaat de verwarming in de bedrijven weer aan en wordt er vaak ook lucht gerecirculeerd. Door de lucht te recirculeren wordt voorkomen dat koude buitenlucht steeds opnieuw moet worden opgewarmd wat zeer kostbaar is. Recirculeren mag zolang de lucht dusdanig gefilterd wordt dat niet meer dan 0,2 mg/m3 houtstof in de schone luchtstroom zit.

Recirculeren en corona
Bij de leveranciers van afzuiginstallaties komen de laatste tijd regelmatig vragen binnen of de lucht ook gefilterd wordt op corona. Dit is niet het geval. Sommige leveranciers hebben daarom hun klanten geadviseerd om het personeel mondkapjes te laten dragen. De Nederlandse regelgeving schrijft dit op dit moment niet voor. Vooralsnog ziet men geen aanleiding om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. Als reden hiervoor geven ze dat op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Hiermee wordt bedoeld dat niet duidelijk is of de kleine virusdeeltjes na hun weg door de ventilatie nog in staat zijn om andere personen te besmetten. Er wordt nog onderzoek naar gedaan door diverse universiteiten en kennisinstituten.
Wanneer in een (kleine) ruimte veel mensen tegelijk aanwezig zijn is het dragen van een mondkapje wellicht verstandig.

Ventilatoren
Het RIVM raadt wel aan om sterke luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden. In ruimtes waar meerdere personen werken, wordt het dus afgeraden om een ventilator of een mobiele airco te gebruiken.

Lees hier het advies van het RIVM over ventilatie en corona (versie 21/8/2020).

Adviezen

De maatregelen waarvan zeker is dat ze de verspreiding beperken:

  • thuiswerken als dat mogelijk is;
  • thuisblijven als je klachten hebt en je laten testen;
  • regelmatig handen wassen met zeep;
  • 1,5 meter afstand houden.

CBM heeft posters en een folder beschikbaar waarin de adviezen uitgebreider beschreven staan.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij