WORD LID BEL ONS MAIL ONS

VAR wordt vervangen door opdrachtovereenkomst

Gezien het belang van het onderwerp en de vele vragen die wij van leden krijgen, informeren wij u graag nog eens over het werken met zzp’ers na 1 mei.

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR. Hiervoor in de plaats dient men voortaan een opdrachtovereenkomst te gebruiken in relatie met een zzp’er. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft u als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Tot 1 mei 2017 heeft u tijd om met opdrachtovereenkomsten te gaan werken, er is dus een overgangsperiode van een jaar. Tot die tijd zou de belastingdienst alleen handhaven als er sprake is van evidente fraude. De belastingdienst zal, als dat nodig is, waarschuwen dat een aanpassing van de werkwijze nodig is om ‘buiten dienstbetrekking’ te werken.

Wat moet u doen?
Vanaf 1 mei 2016 moet u het volgende doen:

  • Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtnemer/zzp’er willen werken. (voor een voorbeeldovereenkomst kunt u contact met ons opnemen via T 023-515 8842 of E jur@cbm.nl)
  • Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en de zzp’er gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met de zzp’er. Of verwijs naar het nummer van de (goedgekeurde) modelovereenkomst.
  • Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang u en de zzp’er dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft er geen loonheffing afgedragen te worden.

U bent niet verplicht een (goedgekeurde) modelovereenkomst van de belastingdienst te gebruiken. CBM heeft ook overeenkomsten die u kunt gebruiken. Deze liggen ter beoordeling bij de belastingdienst.

Vervolgens is het zeer belangrijk dat conform de overeenkomst gewerkt wordt. Als blijkt dat de manier van werken in de praktijk niet volgens een modelovereenkomst gaat én dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet u alsnog loonheffingen inhouden en betalen. Dan maakt het niet uit of de overeenkomst goedgekeurd is of niet.

Uiteindelijk beoordeelt de belastingdienst hoe er in de praktijk gewerkt wordt. In dat geval is het belangrijkste dat u in ieder geval een overeenkomst heeft gebruikt. Heeft u dat niet dan zal de belastingdienst aan de hand van de feiten en omstandigheden beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding en dus dienstbetrekking. De belastingdienst doet dat volgens een stappenplan. Stappenplan nagaan of er een dienstbetrekking is.

Veelgestelde vragen:

  • Bij elke opdracht/project met een zzp’er moet u een overeenkomst sluiten. Het is niet zo dat u een goedgekeurde modelovereenkomst van de belastingdienst 5 jaar lang kunt gebruiken met een zzp’er. U kunt wel per project schriftelijk afspraken maken en in die afspraken verwijzen naar een goedgekeurde overeenkomst. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een opdracht, die een bepaalde duur heeft.
  • De kans is aanwezig dat een arbeidsrelatie met een zzp’er, waar u al lange tijd mee werkt, nu ineens aangemerkt wordt als zijnde een dienstbetrekking.  Wat is er dan veranderd? Eigenlijk niks, waarschijnlijk was de relatie al langere tijd als dienstbetrekking aan te merken en loopt u dus een risico. In princiep geldt: “Alles wat nu mag, mag straks ook. Alles wat straks niet kan, kan nu ook al niet”.  Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan.
  • In die gevallen dat een zzp’er dezelfde werkzaamheden verricht als het personeel van de opdrachtgever, samenwerkt met het personeel van de opdrachtgever, dezelfde kleding draagt (als het personeel) van de opdrachtgever, gereedschap gebruikt van de opdrachtgever en mee rijdt in vervoermiddelen van de opdrachtgever is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een dienstbetrekking. Incidenteel gebruik van gereedschappen of vervoersmiddelen is wel toegestaan als de zzp’er bijvoorbeeld vergeten is zijn eigen gereedschap mee te nemen.
  • Heeft de zzp’er lange tijd geen andere opdrachtgevers dan u, dan is er waarschijnlijk sprake van een dienstbetrekking.
  • In die gevallen dat er duidelijk geen sprake is van een dienstbetrekking hoeft geen modelovereenkomst van opdracht gebruikt te worden. Denk daarbij aan een elektricien of storingsmonteur die je inhuurt (werkzaamheden anders dan de eigen bedrijfsactiviteiten). Wij raden wij altijd aan om de inhoud van een opdracht vast te leggen in verband met uw bewijspositie.
  • Een echte zzp’er is een zelfstandig ondernemer zonder personeel en is net zo verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het werk als elk bedrijf. De zzp’ er is aansprakelijk voor alle schade, die door hem of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. Hij is ook gehouden te waarschuwen voor onjuistheden in het werk.

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij