WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vanaf 2022 STAP-budget voor iedere werknemer

Vanaf 1 januari 2022 zal gebruik gemaakt kunnen worden van het STAP-budget. Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor werkenden én niet-werkenden, geregeld door de overheid.

Het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Het moment van afschaffing van de scholingsaftrek is gekoppeld aan de invoering van het STAP-budget. De bedoeling is dat UWV de regeling gaat uitvoeren. Het UWV heeft laten weten tot 2022 nodig te hebben om voorbereid te zijn op de uitvoering.

Vanaf 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden bij UWV een aanvraag indienen voor het STAP-budget. Dit budget – dat maximaal € 1.000 per persoon per jaar bedraagt – is te verkrijgen voor de betaling van diverse soorten scholing, zoals een opleiding tot een (deel van een) erkend diploma of certificaat, of een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Voor de regeling zal een subsidieplafond van ongeveer € 200 miljoen per jaar gelden. Daardoor kunnen naar verwachting in ieder geval jaarlijks 200.000 mensen gebruikmaken van het STAP-budget.

Bron: RendementOnline

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij