WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Valse factuur met verkeerd rekeningnummer Kamer van Koophandel

Er gaat een factuur rond die afkomstig lijkt te zijn van de Kamer van Koophandel (KvK), maar dat niet is. Er zou een fout zijn gemaakt in de berekening van de kosten van een uittreksel. De ontvanger zou nog 99 euro moeten betalen. Betaal deze factuur niet, want het geld verdwijnt in de zakken van malafide personen.

Gewijzigd rekeningnummer
Op de factuur staan wel het logo en de naam van de KvK vermeld, maar in een voetnoot staat dat de KvK per 11 april 2016 een nieuw bankrekeningnummer heeft bij de ABN-Amro. De KvK heeft inderdaad een nieuw rekeningnummer op die datum gekregen, maar dan bij de Deutsche Bank. De oplichters maken van deze wijziging misbruik om geld op hun eigen rekening te laten storten. Op de website van de Kamer van Koophandel zijn de juiste gegevens te vinden, zodat de ontvanger zijn factuur kan controleren.

Bron: VNO-NCW

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij