WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vakantiewerk is aan regels gebonden

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk op de pagina ‘Bijbaan, vakantiewerk en stage door jongeren’ op de site van Rijksoverheid. Je vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen. Per 2020 zijn er geen gevolgen meer voor de kinderbijslag voor jongeren van 16 en 17 wanneer zij zelf bijverdienen.

Let op arboregels scholieren, voorkom een boete
In de vakantieperiode gaan er mogelijk jongeren bij je in de onderneming werken. De arboregels zijn dan afhankelijk van de precieze leeftijd van het kind. Let goed op deze regels, want bij overtreding riskeer je een boete.

Alleen licht, niet industrieel werk voor scholieren jonger dan 15 jaar
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet zelfstandig werken, er moet dus altijd toezicht zijn, en ze mogen alleen klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Hierbij kan je denken aan helpen in een winkel, zoals vakken vullen, en helpen bij lichte, niet industriële werkzaamheden in de land- en tuinbouw, zoals groente en fruit plukken. Verder moet er tussen twee werkdagen minstens 14 uur rust zitten, mogen ze nooit meer dan 35 uur per week werken en nooit meer dan vijf dagen achterelkaar.

Welk werk mogen kinderen van 15 jaar doen?
Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

Kinderen van 15 jaar mogen licht, niet-industrieel werk doen:

 • Zij mogen lichte werkzaamheden in een winkel doen. Bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. Zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden of kleine dieren voeren.
 • Zij mogen avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen. Andere voorbeelden zijn in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum.
 • Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken.
 • Zij mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneelspelen of in een reclamespotje spelen.
 • Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.

Scholieren van 15 jaar mogen ook alleen lichte werkzaamheden doen, maar mogen wel 40 uur per week werken. Tussen twee werkdagen moet minstens 12 uur zitten, zodat de scholier genoeg kan rusten. Ook hier gelden de eisen ten aanzien van het toezicht houden.

Verboden werkzaamheden 15-jarigen
Kinderen van 15 jaar mogen niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

Uiteraard mogen kinderen van 15 jaar geen werk doen dat is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Ook mogen zij geen werk doen dat jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen uitvoeren.

Welk werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Risicovolle werkzaamheden onder toezicht
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen een aantal risicovolle werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht uitvoeren. De toezichthouder moet zelf goed bekend zijn met dit werk. Ook moet de toezichthouder in de gaten houden of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is, met de toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met 1 of meer van deze gassen;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk krijgt betaald;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar met een trekkerrijbewijs mogen met een trekker de openbare weg op.

Verboden werkzaamheden voor jongeren van 16 en 17
Jongeren onder de 18 mogen bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongere. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Mits de vakantiewerker werk verricht waar geen relevante ervaring of opleiding voor nodig is mag hem gedurende maximaal een periode van 1 jaar het wettelijke minimum(jeugd)loon betaald worden.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij