WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vaccineren en werk

Voorlopig zijn we nog wel even bezig met het vaccineren, zodat we terug naar ‘normaal’ kunnen gaan. Wat dat dan straks ook is. We krijgen regelmatig vragen over vaccineren en werk. De meest gestelde beantwoorden we hieronder.

Kan ik als werkgever mijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn?
Nee, dat kan niet. Er geldt in Nederland geen vaccinatieplicht. De vaccinatie is vrijwillig. Zelfs het coronavirus rechtvaardigt geen inbreuk op het grondrecht van onaantastbaarheid van het lichaam, dat iedereen heeft. Het al dan niet laten vaccineren is voor iedereen een vrije keuze, die niet kan worden beperkt.
Je kunt mensen alleen maar stimuleren om zich wel te laten vaccineren. Dat kun je onder andere door hen te wijzen op deugdelijke informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/waarom-vaccinatie-tegen-corona-en-is-het-verplicht en rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie.

Mag ik mijn werknemers vragen of zij zich (hebben) laten vaccineren?
Je mag als werkgever niet vragen of medewerkers zich willen laten vaccineren, of dat zij dat hebben gedaan. Als je het toch vraagt, dan is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden en het antwoord mag je niet registreren.

Krijgt een werknemer verlof om zich te laten vaccineren?
Een niet buiten werktijd te plannen vaccinatie valt onder calamiteiten- en ander kort verzuimverlof en geeft de werknemer recht op verlof met behoud van loon voor de benodigde tijd.

Kan ik arbeidsvoorwaardelijke consequenties verbinden aan een weigering van de werknemer om zich te laten vaccineren?
Dat zal niet snel het geval kunnen zijn. In het uitzonderlijke geval dat een werknemer zijn functie zonder vaccinatie niet meer kan uitoefenen, dan zou daar na het geven van waarschuwingen misschien sprake van kunnen zijn. Maar de kans is vrij klein.

Wat kun je als werkgever wél doen?
Voor wat betreft de veiligheid op de werkvloer: neem de richtlijnen van protocol Interieurbouw en Meubelindustrie in acht.

Voor wat betreft de vaccinatie: het lijkt erop dat we het virus alleen onder controle kunnen krijgen door een hoge vaccinatiegraad. Willen we in Nederland weer terug naar een wat normalere samenleving, dan is het van belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Benadruk het belang van vaccinatie aan je mensen en ga met hen in gesprek als zij twijfels of zorgen hebben op dit punt. In het belang van de onderlinge verstandhouding kan het goed zijn om vanuit het directie/management/leiding niet te oordelen over wel/niet vaccineren.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij