WORD LID BEL ONS MAIL ONS

UPV Kleding en textiel

Vanaf 1 juli 2023 gaat de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) in voor kleding en textiel. Een UPV maakt producenten en importeurs verantwoordelijk voor de gehele cyclus van een product, tot en met de afvalfase.

Het Besluit UPV Textiel geldt voor producenten en importeurs die beroepsmatig consumenten- en bedrijfskleding, tafel-, bed- en huishoudlinnen voor het eerst in Nederland in de handel brengen. Dit geldt ook voor textiel met gerecycled content. Het maakt daarbij niet uit aan wie het product wordt aangeboden; dit kan zijn aan een bedrijf, of direct aan een consument.

Producenten en importeurs van textiel en kleding zijn dus verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte textiel. En ze moeten ervoor zorgen dat consumenten en andere eindgebruikers altijd, overal in Nederland en kosteloos hun producten kunnen afgeven bij een innamepunt. Ook moeten ze kunnen aantonen wat er met het textielafval gebeurt en doen jaarlijks verslag van de hoeveelheid textiel die in Nederland in de markt wordt afgezet en of en hoe de doelstellingen van inzameling, recycling en hergebruik zijn behaald.

Kijk voor meer informatie op  stichtingupvtextiel.nl/upvtextiel/#watisupv

Vragen stellen kan alleen door leden van CBM! Bedrijven uit andere branches kunnen contact opnemen met de brancheorganisatie van hun eigen sector.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij