WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Update Sectorplan Meubelindustrie & Interieurbouw

1 september zijn we gestart met het creëren van 250 extra leerbanen via de Samenwerkingsverbanden.

De PR is ingezet via een landelijke folder, een website en het bezoeken van de opleidingsbedrijven in de Meubelindustrie & Interieurbouw. De Samenwerkingsverbanden hebben hun tarieven tijdelijk verlaagd en er is ten opzichte van vorig jaar een duidelijke groei te zien in het aantal leerlingen.

Het streven naar een landelijke opleidingsstructuur van alle BBL-leerlingen die worden opgeleid via de Samenwerkingsverbanden kan alle PR gebruiken. Afgelopen week waren de Samenwerkingsverbanden dan ook vertegenwoordigd bij de Werkweek Jeugdwerkloosheid. Een initiatief van het SterkTeam/ Ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk in samenwerking met de departementen SZW, OCW en EZ.  Tijdens deze week waren er in het hele land activiteiten om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken en de aanpak Jeugdwerkloosheid onder de aandacht te brengen.

Op 18 september jl. werd de werkweek geopend in Den Haag. Onderdeel van deze openingsdag was het ‘Matchingsevent BBL’ voor de regio’s Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Tijdens dit Matchingsevent hebben studenten en leerbedrijven met elkaar sollicitatie/plaatsingsgesprekken gevoerd, waardoor vraag en aanbod van BBL bijeengebracht kon worden.

Doel van het evenement, naast de directe invulling van leerbanen, was ook het live zichtbaar maken van het Stage en Leerbanen offensief. Hiermee werd ook aandacht gevraagd voor het werkend leren in de BBL en de belangrijke rol die bedrijven hierbij spelen als leerbedrijf.Marianne met Maxima

En PR hebben we gekregen! Onze coördinator Noord Holland, Marianne Tolhuijs, mocht aan Koningin Maxima vertellen wat een Samenwerkingsverband is, hoe het werkt en hoe de branche zich inzet voor het opleiden van jongeren. Mooi toch?

 

 

 

Adviseurs

Quirijn van Rooij
Account Manager
  023 515 88 00
mail mij