WORD LID BEL ONS MAIL ONS

UITNODIGING: hoe werk jij veilig?

Jaarlijks overlijden 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat vaak om stoffen die je niet ruikt of ziet, zoals kwartsstof, houtstof, isocyanaten en dieselrook. Door hier bewust van te zijn en met gezond verstand te werken, kan veel van dit leed voorkomen worden.

Wat is er voor nodig om veilig(er) te werken met houtstof? Hoe zorg je voor een cultuurverandering op de werkvloer waarbij veilig werken met gevaarlijke stoffen vanzelfsprekend wordt? Kortom, hoe werk jij veilig?

Op 29 oktober geven het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de houtbranches antwoorden op deze vragen. De middag start met een rondleiding bij Smeulders Interieurgroep in Nuenen. We spreken daar over uitdagingen en oplossingen. Er is veel ruimte voor vragen, ervaringen en kennisuitwisseling met collega’s uit de sector.

Lees hier de Uitnodiging-In-gesprek-over-houtstof waar het volledige middagprogramma in staat. Je kunt je hier aanmelden of ga naar de website. Wees er snel bij want de ruimte is beperkt.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 - 515 88 60
mail mij