WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Uitkomsten enquête geldzaken

Als het gaat over duurzame inzetbaarheid van werknemers denk je misschien niet meteen aan geldzaken. Toch is geldzaken in dat kader een belangrijk onderwerp. Met name geldzorgen, of schuldenproblematiek, leveren veel stress en kunnen een oorzaak zijn van verzuim.
Het is belangrijk om breder te kijken naar geldzaken. Soms is het beter dat iemand wat minder gaat werken, omdat het fysiek niet meer gaat, en vraagt een medewerker zich af of dat financieel wel kan. Bijvoorbeeld met behulp van een 80/90/100-regeling in de cao voor werknemers vanaf 58 jaar. Daarnaast kunnen medewerkers ook vragen hebben over hun financiën als zich bepaalde ‘life events’ voordoen, zoals het stichten van een gezin, kopen van een huis of een echtscheiding.

Om meer inzicht te krijgen in hoeverre dit onderwerp speelt binnen de sector is eind vorig jaar een enquête verstuurd.   

Feiten en cijfers uit de enquête

  • Een groot aantal bedrijven heeft medewerkers in dienst die 58 jaar of ouder zijn, maar slechts een derde biedt actief de 80/90/100-regeling aan. Sommige bedrijven zelfs helemaal niet.
  • Met de enquête is in beeld gebracht dat ongeveer een derde van de bedrijven wel eens te maken heeft met medewerkers, die zich zorgen maken over hun financiële situatie.
  • In overeenkomst met algemene cijfers en onderzoeken in Nederland blijkt dat er ook in onze sector voldoende mensen zijn die zich op zich financieel redden maar geen, of onvoldoende, buffers hebben. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven ziet dit voorkomen onder hun personeel.
  • In ongeveer dezelfde mate zien de ondervraagden dat er schuldenproblematiek bij werknemers speelt
  • Als het echt mis gaat en mensen krijgen schulden dan kunnen er loonbeslagen worden gelegd. Eén op de vijf bedrijven krijgt hier wel eens mee te maken.
  • Als werkgever wil je liever eerder signaleren dat er iets speelt zodat grotere problemen en eventueel verzuim kunnen worden voorkomen. Echter uit de enquête blijkt dat vaak door een loonbeslag aan het licht komt dat iemand geldzorgen heeft.

Mogelijke aanpak
Aangegeven wordt dat vermoedelijk de meest effectieve manier om medewerkers te bereiken over dit onderwerp is om zelf (vanuit het bedrijf) het gesprek aan te gaan met hen als dit onderwerp speelt. Dit onderschrijft onze visie rondom het inzetbaar houden van werknemers: blijf in gesprek met je medewerkers en voer een écht gesprek. Onze adviseurs kunnen je meer vertellen over het voeren van een goed gesprek https://www.schavenaanjouwtoekomst.nl/contact.

Op de vraag hoe werknemers het beste geïnformeerd en geholpen kunnen worden als het gaat om financieel fit zijn en blijven, wordt aangegeven dat digitale handreikingen zoals een online tool voor financieel inzicht en tips en informatie via een website het meest aansluiten op de behoefte. Gevolgd door voorlichting over de 80/90/100-regeling.

Op basis van de uitkomsten van deze enquête worden informatie en diensten beschikbaar gesteld om de werknemers (en werkgevers) in onze branche op dit vlak te ondersteunen.

Wil je de resultaten van de enquête geldzorgen inzien? Deze kan je opvragen via info@cbm.nl.
Als je graag meer wil weten over de 80/90/100-regeling: https://www.cbm.nl/cao/pensioen/58plus-regeling/

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij