WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tweede kamer akkoord met EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Deze richtlijn moet zorgen voor transparantere en voorspelbaardere arbeidsvoorwaarden van werknemers en voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wetgeving zijn aangepast aan deze richtlijn. Er geldt geen overgangsrecht, wat betekent dat de wet vanaf 1 augustus 2022 direct in werking zal treden. Bedingen in strijd met de wet zijn vanaf dat moment nietig. Dit geldt ook voor bedingen in een arbeidsovereenkomst die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan.

De drie belangrijkste wijzigingen zijn:

Uitbreiding informatieplicht
Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers schriftelijk een week/een maand na begin van het dienstverband hun werknemers informatie verschaffen over:

  • Werk- en rusttijden;
  • Vakantie- en verlofregelingen;
  • Plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is;
  • Opleidingsbeleid;
  • Procedures bij ontslag;
  • Bij een onvoorspelbaar werkpatroon: aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren;
  • Wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Kosteloos aanbieden van verplichte scholing
Opleidingen die de werkgever verplicht is aan te bieden mogen vanaf 1 augustus 2022 niet meer in een studiekostenbeding worden opgenomen. Dergelijk beding zal nietig zijn. De scholing met dus kosteloos worden aangeboden. Voorts is bepaald dat de tijd voor de scholing wordt aangemerkt als arbeidstijd.

Verbod op nevenwerkzaamheden
Een verbod op nevenwerkzaamheden zal vanaf 1 augustus 2022 slecht aanvaardbaar zijn indien de werkgever een objectieve rechtvaardiging heeft. Indien de werkgever dit niet heeft, is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig. De redenen hoeven niet in het beding te worden opgenomen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij