WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nog enkele plaatsen voor tweede CBM-EVD-dag

CBM organiseert op 27 juni de tweede CBM-EVD-dag bij SKH in Wageningen. De kosten zijn voor leden van CBM € 400,- (voor niet-leden kost het € 650,-). Tijdens de EVD-dag ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één, bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen wat betreft explosieveiligheid.

Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument) en ook het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s is verplicht, voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie! De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hierop ook controleren.

Voorwerk
Voorafgaand aan deze dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stof risico’s/afzetting rondom elke machine en installatie.

Aanmelden
Het aantal plaatsen op 27 juni is beperkt en de eerste CBM-EVD-dag was zeer snel vol, dus meld je op tijd aan. Dat kan bij Nelleke Versloot via mail: versloot@cbm.nl

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij